Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

framework

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Web application development using .NET and microservices architecture
 (Vladyslav Odynets)

2023, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//dp5x52// | Informatics / | Theses on a related topic

Porovnání frameworků Grails(Groovy) a Nette(PHP) pro rychlý vývoj webových aplikaci
 (Jiří Frank)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/35808 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Systém kontinuální integrace pro rychlý vývoj webových aplikací
 (Jaroslav Fedor)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gqanp/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Frameworky pro rychlý vývoj webových aplikací Ruby on Rails a Spring Roo
 (Petr Jindráček)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44272 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Webová grafická nadstavba pro aplikaci SQLmap
 (Vendula Šarešová)

2024, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//04vszn// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Benchmarking frameworků pro rychlý vývoj mobilních aplikací
 (Martin Wójcikiewicz)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118978 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Educational Vulnerable Web Application
 (Adam Chovanec)

2022, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l2kpn/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Web Application for Competitive Rubik's Cube Solving
 (Přemysl Bednárek)

2024, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cffcl/ | Informatika / | Theses on a related topic

Web application for a restaurant with rooms
 (Juraj Fiala)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdtfx/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Revitalization and Modernization of Web Application of the Online Seminar of Informatics
 (Adam Hlaváček)

2022, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mnrga/ | Informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)