Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

funkcionalismus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Funkcionalismus ve filosofii mysli a umělé inteligenci
 (Jan KORDA)

2015, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//o69w2d// | Humanitní studia / Teorie a filozofie komunikace | Theses on a related topic

Searle a funkcionalismus
 (Zuzana Sixtová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5846 | Filozofie / | Theses on a related topic

Funkcionalismus na příkladu Pietschmannovi vily
 (Tereza VIKTOROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4jkbpb// | Historické vědy / Dokumentace památek | Theses on a related topic

Funkcionalismus a vilová architektura počátku 30. let 20. století v jižních Čechách
 (Barbora STAŇKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//q8fnjz// | Humanitní studia / Literárně-historická studia | Theses on a related topic

Pražská škola a Axiomatický funkcionalismus
 (Jana Kudělková)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/izobr/ | Filologie / Obecná jazykověda | Theses on a related topic

Symbolický funkcionalismus vs. konekcionismus v umělé inteligenci
 (Michaela BOLOMOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ukzpqf// | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Funkcionalismus a jeho přínos moderní antropologii.
 (Petra ČECHOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y98o56// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Vizuální podoba interiéru jako výraz hodnotové orientace doby- funkcionalismus
 (Monika Jančiová)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//dt6lpm// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Funkcionalismus jako životní styl
 (Miluše Císařová)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//xqzj2a// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Fonologie polštiny v pojetí axiomatického funkcionalismu
 (Marcin Wągiel)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bj75i/ | Filologie / Obecná jazykověda | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)