Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

potreby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Simulátor prehliadania webu pre potreby bezpečnostného cvičenia
 (Erik Hirner)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n0sp2/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Starostlivosť pôrodnej asistentky o potreby ženy prvé tri dni po pôrode
 (Martina Adamová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nlu8q/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Využívanie účtovných informácií pre potreby manažmentu podniku
 (Ľubomíra Dobáková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/cu5ke/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Stanovenie východiskovej hodnoty a technickej hodnoty stavieb pre potreby finančných spoločností
 (Štefánia Fifiková)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ug1q2/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Psychosociálne potreby zdravých súrodencov detí so závažným onemocnením alebo postihnutím – Downov syndróm
 (Barbora Hycláková)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bq53h/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Kultúrne potreby marginalizovaných skupín spoločnosti a ich realizácia
 (Monika Pramuková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ycq5t/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Oceňovanie nehnuteľnosti pre potreby ručenia bankového úveru
 (Martin Ďurovič)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/mvlri/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Návrh databáze pre potreby výskumníka
 (Matej Kolesár)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76839 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Vývoj webovej aplikácie pre potreby hydrologického modelovania
 (Patrik Sleziak)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137295 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Theses on a related topic

Duchovné potreby hospitalizovaných seniorov
 (Eva HALÁNOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//r2y4aj// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)