Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální práce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Influencer marketing na sociální síti Instagram zaměřený na cestovní ruch
 (Gabriela Dvořáková)

2018, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//25isut// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Pohled otců na proměny sociálních vztahů po odchodu na rodičovskou dovolenou
 (Eva Nikodymová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xyrmk/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Názory pedagogů na využitelnost sociální práce na základních školách
 (Martina Hlaváčová)

2020, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/kt34q/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Různé pohledy na sociální, environmentální a ekonomickou úlohu konceptu sociálního podnikání
 (Lenka Parkánová)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lklyw/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Pohled rodičů na aktivity jejich nezletilých dětí na sociálních sítích
 (Aneta Hladíková)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ol1b7/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Uplatnění sociální práce v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí na nealkoholových drogách
 (Petra Vltavská)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bhxne/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Historický pohled na vývoj sociální péče o seniory ve 20. století na území města Ostrava
 (Renáta ZAPLETALOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//e3ilw6// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Současná problematika rodiny pohledem křesťanské etiky a její návaznost na sociální práci, zvláště s ohledem na podněty dokumentu Amoris laetitia
 (Eva VESELÁ)

2017, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i0te0v// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Experience of European Children and Adoslecents with Online Privacy and Personal Data
 (Jiří Motýl)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b8m2y/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Privacy and Self-Disclosure on Social Network Sites from the Perspective of European Children and Adolescents
 (Zuzana Očadlíková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f4hh1/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)