Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

exprese

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Snížení exprese apurinní/apyrimidinní endonukleázy APE1 u lidských embryonálních kmenových buněk a charakterizace vlivu snížené exprese na jejich schopnost sebeobnovy a diferenciace
 (Lukáš Bálek)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/os1mz/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Úloha exprese proteinů AGR2 a AGR3 v nádorové buňce jako odpověď na stres
 (Eva Matoulková)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bdb8b/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Analýza exprese genu LAG-3 v buňkách chronické lymfocytární leukémie
 (Sara Souček)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qy4eq/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Analýza exprese c-Myb v kolorektálním karcinomu a její prognostický význam
 (Michal Tichý)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k4dmu/ | Patologie (čtyřleté) / Patologie | Theses on a related topic

Nové mechanismy regulace exprese vybraných biotransformačních enzymů u hepatocelulárního karcinomu
 (Kateřina Nevědělová)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1ej8/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Regulace exprese ephrinů a jejich receptorů u hematoonkologických onemocnění
 (Mária Krchniaková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k1sqm/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Analýza exprese a funkce microRNA v patogenezi lymfomů a leukémií
 (Kateřina Musilová)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wg1i7/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Analýza exprese kandidátních biomarkerů spojených s rezistencí k retinoidům u buněk neuroblastomu
 (Kateřina Adámková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vh01m/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Analýza úrovně exprese vybraných genů parazita Eudiplozoon nipponicum (Monogenea)
 (Filip Kuchyňa)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/op3ax/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Obsah ATP v bakterii Acidithiobacillus ferrooxidans při oxidaci železa (II) a síry a exprese vybraných genů za anaerobních podmínek
 (Eva Pakostová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y6zxo/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)