Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Syndrom pomocníka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Výzkum syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol a základních škol speciálních
 (Jaroslava PAPPOVÁ)

2023, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//65xezu// | Speciální pedagogika - poradenství / | Theses on a related topic

Syndrom pomocníka u studentů studijního programu MESOHUP na CARITAS - VOŠs Olomouc a CMTF UP v Olomouci
 (Barbora Smolíková)

2021, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/j0gdr/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Syndrom pomocníka
 (Jana Polášková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/dljxx/ | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Syndrom pomocníka u pomáhajících profesí a doporučení pro praxi
 (Martina Hermanová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/anejx/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Syndrom pomocníka a studenti CARITAS - Vyšší odborné školy sociální Olomouc
 (Barbora SMOLÍKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dunuzr// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Syndrom pomocníka
 (Michaela Svobodová)

2022, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//h4zya4// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Theses on a related topic

Syndrom pomocníka u studentů Psychoterapeutických studií FSS MU
 (Magdalena Matulová)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qc3mr/ | Psychologie / Psychoterapeutická studia | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření a rizika vzniku v profesi vychovatele v dětském domově
 (Tereza Tomčalová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cb1el5// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření u dlouhodobě pečujících rodičů dětí s nervosvalovým onemocněním
 (Gabriela JANIŠOVÁ)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2etevn// | Speciální pedagogika - poradenství / | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření
 (Kamila Bečvářová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//ix0r9u// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)