Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Syndrom pomocníka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Sociální práce s bezdomovci se zaměřením na osobnost pomáhajícího
 (Eliška FOUSKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2141 | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Syndrom pomocníka u pomáhajících profesí a doporučení pro praxi
 (Martina Hermanová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/anejx/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Syndrom pomocníka a studenti CARITAS - Vyšší odborné školy sociální Olomouc
 (Barbora SMOLÍKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dunuzr// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Syndrom pomocníka u studentů CARITAS-Vyšší odborné školy sociální Olomouc
 (Martina HERMANOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ayvb0y// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Syndrom pomocníka u studentů studijního programu MESOHUP na CARITAS - VOŠs Olomouc a CMTF UP v Olomouci
 (Barbora Smolíková)

2021, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/j0gdr/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Syndrom pomocníka u pomáhajících profesí a doporučení pro praxi
 (Martina Hermanová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/anejx/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření a rizika vzniku v profesi vychovatele v dětském domově
 (Tereza Tomčalová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cb1el5// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření u dlouhodobě pečujících rodičů dětí s nervosvalovým onemocněním
 (Gabriela JANIŠOVÁ)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2etevn// | Speciální pedagogika - poradenství / | Theses on a related topic

Syndrom pomocníka u pomáhajících profesí a doporučení pro praxi
 (Martina Hermanová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/anejx/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Přínosy a rizika využívání supervize ve vybraných organizacích působících v sociální sféře z pohledu aktérů supervize
 (Karolína HROMÁDKOVÁ)

2022, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//c361c6// | Sociální politika a sociální práce / Řízení v sociální práci | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)