Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální pedagog

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Manažerské kompetence ve vybraném podniku
 (Olga RYCHTÁŘOVÁ)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l1o7bh// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Manažerské kompetence ve vybraných podnicích
 (Lucie ŠIŠKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bt7rek// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Klíčové manažerské kompetence
 (Jakub Maruška)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//6is3l2// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Manažerské kompetence studentů sociální pedagogiky
 (Jana Petrůjová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5ywn3a// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Manažerské kompetence
 (Michaela RATAJOVÁ)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v3oiev// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Manažerské kompetence
 (Martina DUŠKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//25fsv5// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Manažerské kompetence
 (Lenka TRMALOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tutfd1// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Manažerské kompetence a jejich rozvoj
 (Veronika Inchina)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//ci5cwx// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Sociální pedagog – možnosti uplatnění a kompetence ve vztahu k jedincům se zdravotním postižením
 (Martina Dominová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a0uyc/ | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogické asistentství | Theses on a related topic

Sociální pedagog a uplatnění jeho profesních kompetencí ve škole
 (Ivana Trubačová)

2016, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hy0fn3// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)