Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

stlaceny zemni plyn

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Matematické modelování proudění v armatuře plynového rozvodu mobilního kontejnerového zařízení na stlačený zemní plyn (CNG)
 (Antonín Paschke)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115025 | Strojní inženýrství / Hydraulika a pneumatika | Theses on a related topic

Posouzení přínosů využívání dopravního prostředku s pohonem na zemní plyn v dopravní firmě Sambular, s. r. o.
 (Soňa ANDRLOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jbs6iu// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Úloha marketingové komunikace při využití vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) v Lázních Třeboň
 (Lenka Poklopová)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//nogxse// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Technicko-ekonomické parametry vozidla s pohonem na zemní plyn
 (Jakub Vrastyák)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//w6ufni// | Zemědělská specializace / Management techniky | Theses on a related topic

Bezpečnost provozu vozidel s alternativním pohonem na stlačený zemní plyn CNG
 (Pavel Říha)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79362 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Posouzení nebezpečí při plnění osobního motorového vozidla stlačeným zemním plynem
 (Daniel Chaluš)

2015, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109878 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Využití energie stlačeného zemního plynu v expanzní turbíně s předehřevem nad 150°C
 (Libor Pilch)

2016, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112248 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Technické zabezpečení plnící stanice na zemní plyn
 (David Kratěna)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79099 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Možnosti uplatnění pohonu zemním plynem v zemědělství.
 (Miloslav KAŇKA)

2012, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hbku5t// | Zemědělská specializace / Dopravní a manipulační prostředky | Theses on a related topic

Možnosti uplatnění pohonu zemním plynem v zemědělství
 (Miloslav Kaňka)

2014, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//12ctcv// | Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)