Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

c#

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Prosodická analýza textu (1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C)
 (Karolína VOLOŠINOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dd6vsn// | Filologie / Čínská filologie | Theses on a related topic

Komparace a vyhodnocení chování tržních subjektů na trzích B2B, B2C, C2B a C2C
 (Štěpánka Bořková)

2022, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//lc8fsb// | Projektové řízení / | Theses on a related topic

Komparace a vyhodnocení chování tržních subjektů na trzích B2B, B2C, C2B a C2C
 (Pavel Kasal)

2022, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//vhawhf// | Ekonomika a management / Provoz a ekonomika | Theses on a related topic

Przemiany j\c{e}zykowe ludno\'sci regionu wodzis\l{}awskiego pos\l{}uguj\c{a}cej si\c{e} gwar\c{a} \'sl\c{a}sk\c{a} (na przyk\l{}adzie wsi Olza i Odra)
 (Joanna DANSZCZYK)

2012, Disertační práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3uzbg9// | Filologie / Polský jazyk | Theses on a related topic

La traduction commentée d'un texte non-littéraire du fran\c{c}ais au tcheque orientée sur la linguistique (traduction d'un extrait du livre "VANDELOISE, Claude (1986), L'Espace en fran\c{c}ais, Paris : Le Seuil.")
 (Nikola NAJZAROVÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1bbhdc// | Překladatelství a tlumočnictví / Francouzština pro překladatelskou praxi | Theses on a related topic

Charakterizace mikrotubuly vázajícího proteinu 2c (MAP2c) s atomovým rozlišením
 (Kateřina Bendová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/duymy/ | Biomolekulární chemie a bioinformatika / | Theses on a related topic

Porovnání knihoven pro tvorbu GUI v C/C++
 (Jan Bartošek)

2023, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v1rpa/ | Softwarové inženýrství / Návrh a vývoj softwarových systémů | Theses on a related topic

Vliv poruchy interakčního rozhraní mezi Axinem a c-myc na in vivo stabilitu c-myc.
 (Pavlína Víšková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y0jct/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Vytvoření knihoven s definovaným rozhraním v jazycích C, C++, C# a FreePascal
 (Petr KOZLER)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xvxtv0// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Vytvoření knihoven s definovaným rozhraním v jazycích C, C++, C# a FreePascal
 (Petr KOZLER)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//oe2q9q// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)