Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

socialni a politicke postaveni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Sociální a politické postavení ženy podle Platóna a Aristotela
 (Alena DRAKSLOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//tlsi6h// | Humanitní studia / Základy humanitní vzdělanosti - estetika | Theses on a related topic

Politické, hospodářské a sociální postavení Židů na Moravě v průběhu třicetileté války 1618-1648
 (Pavel Kocman)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eto2n/ | Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny | Theses on a related topic

Regionální politické strany a jejich postavení v regionálních stranických systémech – srovnání Sardinie a Sicílie
 (Mirka Soldánová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y8zvd/ | Politologie / | Theses on a related topic

Změna postavení písničkáře ve společnosti a vliv sociálního prostředí na jeho tvorbu
 (Kateřina Dudáková)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r6fi7/ | Humanitní studia / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Demokratická strana Kosova a Aliance pro budoucnost Kosova - analýza politických stran a jejich postavení ve stranickém systému
 (Eliška Dokulilová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/px1ng/ | Mediální a komunikační studia / Politologie | Theses on a related topic

Příčiny a ekonomické a právní důsledky padělání a pozměňování peněz
 (Jana Sejdová)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/84826 | Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Islám a stabilita státu
 (Kamila Malá)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ayyqo/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Polsko-habsburské vztahy v době Ferdinanda III. a Vladislava IV. Dynastická diplomacie a třeboňská zástavní držba.
 (Blanka Čechová)

2012, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ujbsl/ | Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny | Theses on a related topic

Ruští intelektuálové v emigraci a jejich institucionální základna v Praze (na modelu Ruské svobodné univerzity a přidružených institucí, 1923-1945)
 (Jaromír Mach)

2012, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wq871/ | Historické vědy (čtyřleté) / Historie - obecné dějiny | Theses on a related topic

Srovnání politických systémů Kuby a Dominikánské republiky
 (Tereza Gladkovová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tgp39/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)