Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

DPZ

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce České republiky
 (Tomáš Pečenka)

2022, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/ho6nk/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
 (Ondřej Blahuš)

2015, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ce22t3// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce při mimořádné události v obci Ostrožská Nová Ves
 (Alexandra Pajerová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mgs40a// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Spolupráce či konkurence v zahraniční humanitární pomoci a rozvojové spolupráci: jaké jsou zábrany v kooperaci českých neziskových humanitárních a rozvojových organizací?
 (Jiří KOMÁREK)

2014, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//i28clq// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní humanitární a sociální práce | Theses on a related topic

Analýza rozsahu a efektivity humanitární pomoci a rozvojové spolupráce České republiky do zemí jihovýchodní Asie v letech 2010 - 2020
 (Michaela Procházková)

2022, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//y75eyu// | Civilní nouzové plánování / | Theses on a related topic

Implementace DPZ a GIS v humanitární pomoci a rozvojové spolupráci
 (Simona Bočková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d2b2b/ | Aplikovaná geografie / Aplikovaná geografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc České republiky
 (Markéta Perková)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/22952 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Zahraniční rozvojová spolupráce a její aplikace v Jižním Súdánu
 (Jiřina Nachtmanová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//qqhxq5// | Geografie / geografie - humanitní studia | Theses on a related topic

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky a globální rozvojové vzdělávání
 (Kateřina Holečková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aknhy/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Rozpad státu Jižní Súdán - analýza vojensko-politických indikátorů
 (Petra Zbránková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lmpp4/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)