Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

digitální, model, terénu, (DMT)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 50 theses)
Geografické informační systémy a otevřená data
 (Jaroslav Mira)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rpyu5/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Webové geografické informační systémy jako součást infrastruktury chytrých měst a obcí
 (Ondřej Mach)

2019, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ns06zj// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Rozbor metod analýz rizik územních celků a jejich využitelnost pro geografické informační systémy
 (Peter Hrmel)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100066 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Geografické informační systémy a jejich využití v komerčním podniku
 (Ondřej Vlček)

2015, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ijckhz// | Ekonomika a management / Management obchodní činnosti | Theses on a related topic

Geografické informační systémy a možnosti jejich využití na základních školách
 (Veronika PINKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5y5xu4// | Specializace v pedagogice / Informační výchova se zaměřením na vzdělávání a geografie | Theses on a related topic

Geografické informační systémy v odpadovém hospodářství
 (Lucie Šarinová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119560 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Geografické informační systémy a jejich využití v cestovním ruchu
 (Kristýna Benáčková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39468 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Geografické informační systémy v dopravě
 (Václav Souček)

2014, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//1gc6sr// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Informační technologie a informační systémy v krizovém řízení
 (Petr BARAN)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i4wc9x// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Informační technologie a informační systémy v krizovém řízení
 (Petr BARAN)

2012, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e4y1hh// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 50 theses)