Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

krevní tlak

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vysoký krevní tlak a životní styl
 (Aneta Škerlová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//eb20zz// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Životní styl jako prevence vzniku hypertenze u všeobecných sester
 (Kateřina Krátká)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rw5be/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Životní styl mladých dospělých a jeho dopady na vybrané rizikové faktory civilizačních nemocí
 (Andrea Martinková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//314hnp// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Zdravý životní styl jako prevence kardiovaskulárních chorob
 (Barbora GERLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4lmv7o// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Zdravotní stav, životní styl a vnímání rizikových faktorů u studentů lékařské fakulty
 (Eva ABENDROTHOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zwifv4// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující zdravotní stav, životní styl a vnímání rizikových faktorů u studentů lékařské fakulty
 (Eva ABENDROTHOVÁ)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xfukg7// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Hodnotenie vplyvu kombinovaného tréningu na reguláciu krvného tlaku, srdcovej frekvencie a parametru CAVI u pacientov s chronickou ICHS a diabetom
 (Adam Matis)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vblnc/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic