Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

political ideology

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Political-economic ideology of the European Union. Will there be a change?
 (Ondrej Križko)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zobq1/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropské vládnutí | Theses on a related topic

Ideology in Obama's Prague Speech in the Mirror of Discourse Analysis
 (Jana Langrová)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l9gak/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic