Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Organizační struktura

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Vliv změny zřizovací listiny Pražské informační služby – Prague City Tourism na její činnost
 (Kateřina Milerová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12824/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Vliv změny zřizovací listiny Pražské informační služby – Prague City Tourism na její činnost
 (Kateřina Milerová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12824/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Vliv změny zřizovací listiny Pražské informační služby – Prague City Tourism na její činnost
 (Kateřina Milerová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12824/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Marketing management and marketing planning in a state - subsidized organization
 (Michaela Růžičková)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ag5qc/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

Analýza nabízených služeb v příspěvkové organizaci Sociální služby Šternberk
 (Aneta Šestáková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j9ms1l// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Možnosti řízení lidských zdrojů v příspěvkové organizaci Domov pro seniory
 (Jitka Bartlová)

2016, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/ekxnx/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Financování a analýza hospodaření vybrané příspěvkové organizace
 (Jana Blažková)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113440 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Umírání a smrt seniorů žijících v domově pro seniory z pohledu sociálního pracovníka
 (Dagmar FIEDOROVÁ)

2019, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jgj5tq// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Využití fundraisingu v příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola Polkovice
 (Denisa URBÁNKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dpvtzq// | Hospodářská politika a správa / Řízení netržních a sociálních služeb | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)