Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ostatni slozky izs

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Migrační vlna, postupy a opatření Armády České republiky a ostatních složek IZS, k jejímu zvládnutí
 (David Skála)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/egp9h/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Činnost Městské policie a případná spolupráce se složkami IZS
 (Miluše Verecká)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/fyb7f/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Ohledání místa činu v souvislosti s činností IZS
 (František Vavera)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xn82i/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Theses on a related topic

Úloha Městské policie hl. m. Prahy jako ostatní složky IZS při vyhlášení některých krizových stavů
 (Martin Holub)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//yridhs// | Plánování a řízení krizových situací / | Theses on a related topic

Možná role obecní policie jako ostatní složky IZS při vybraných mimořádných událostech a dalších souvisejících činnostech de lege ferenda
 (Rudolf Kysela)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//7ofqpg// | Plánování a řízení krizových situací / | Theses on a related topic

Dojezd posádek ZZS Karlovarského kraje k mimořádné události v kooperaci s ostatní složkou IZS
 (Michael Jelínek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//uye3xy// | Zdravotnický záchranář / | Theses on a related topic

Městská policie jako jedna z ostatních složek IZS, při řešení vybraných mimořádných událostí v Praze
 (Tomáš Chuděj)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//mzavyn// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Zhodnocení možností logistického zabezpečení Armády České Republiky ve prospěch IZS
 (Milan Ježík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yeufw8// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Nestátní neziskové organizace v rámci IZS Středočeského kraje
 (Martin ČAPEK)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//asp0pk// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Ostatní složky IZS – Horská služba
 (Martin Sipták)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79395 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)