Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zachranna sluzba cr

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Dopad úsporných opatření na činnost organizačních složek Policie ČR, Vězeňské služby ČR a Hasičského záchranného sboru ČR
 (Jan Rubín)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tnm3l/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Zdravotnická záchranná služba v ČR
 (Jakub Půta)

2016, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//6o2gbn// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Theses on a related topic

Zdravotnická záchranná služba
 (Martin Václavek)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/sys08/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb | Theses on a related topic

Psychosociální intervenční služba v podmínkách zdravotnických záchranných služeb v ČR
 (Helena BRÝDLOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//esf3dk// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Integrovaný záchranný systém v ČR
 (Tereza Stehlíková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/vt40z/ | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Letecká služba Policie ČR v Integrovaném záchranném systému ČR
 (Rostislav Pavlišta)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94253 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Letecká záchranná služba jako nedílná součást systému přednemocniční péče v ČR
 (Vojtěch Polák)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//77fnem// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Integrovaný záchranný systém ČR a jeho správní činnost
 (Monika Marková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jv4lq/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Současné problémy zdravotnických záchranných služeb ČR
 (Anna CHMELÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//errguf// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Porovnání činností Policie, Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby ČR , Německa, Rakouska a Slovenska.
 (Šárka NÁVRATOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//oexe23// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)