Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hrubý domácí produkt

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Měření kvality vývoje vybraných zemí pro potřeby orientace firem v mezinárodním obchodě
 (Miroslav Rautenkranc)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jnt5w/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Analýza inflace v malé otevřené ekonomice
 (Jiří Georgiev)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73997 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Ekonometrická analýza inflace v otevřené ekonomice
 (Yulia Rebrova)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51759 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Dopad inflace na podnikání
 (Ekaterina Solovieva)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/i3wza/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Makroekonomický význam inflace a zhodnocení jejího vývoje
 (Jiří Fiam)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/h4d0k/ | Ekonomika a management / Finance - blok A | Theses on a related topic

Statistická analýza inflace v zemích Evropské unie
 (Václav Hána)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/au22b/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Analýza inflace v České republice
 (Adéla Holakovská)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52680 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Analýza a komparace vývoje inflace mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ve zkoumaném období od 2009 do 2017
 (Martin Hroneš)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74906 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Silné a slabé stránky procesu transformace české ekonomiky na tržní ekonomiku
 (Marek Hudský)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jjsma/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Analýza inflace ve vybraných zemích ASEAN
 (Thuy Trang Pham)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75128 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)