Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

International trade

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)
Využití simulace Monte Carlo při analýze rizika projektu
 (Lenka Syrová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76812 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Rizika zvýšené dopravy ve městě Holešov a preventivní opatření
 (Nikola Chudárková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rpd4jc// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Rizika zhoršení kvality vody na Vsetínsku a preventivní opatření
 (František Raszka)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5ftpia// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění.
 (Šárka MICHALÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tz342r// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Zdravotní rizika v pracovním prostředí ve výrobě skla
 (Jaroslava VIKTOROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z1crtq// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Rizika přenosu infekčních onemocnění u sester pracujících na oddělení interního typu
 (Anna JIRÁČKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4svk5w// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Prevence a rizika pádů u seniorů v institucionální péči
 (Kateřina TVARDKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//y5ogeg// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

Preventivní a systémová opatření ke snížení rizika šíření infekčních agens BSL3/BSL4
 (Jan Krupička)

2020, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//1rfn81// | Plánování a řízení krizových situací / | Theses on a related topic

Péče o pacienty ve II. stupni biologického rizika v intenzivní péči
 (Natálie Hrdinová)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q3t8l/ | Intenzivní péče / | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření, jeho rizika a možnosti prevence u pracovníků v domovech pro seniory
 (Blažena Mrovcová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/dovbd/ | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)