Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

jpeg

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

GPU implementace adaptivního aritmetického kodéru pro JPEG2000
 (Martin Šrom)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h7s70/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Analýza DEM pro podporu optimalizace komprese do formátu JPEG 2000
 (Radek Melzer)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119756 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

Implementace JPEG2000 komprese na GPU
 (Jiří Matela)

2009, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m6lmk/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Nalezení textu u JPEG obrazu a jeho následná audio syntéza v českém jazyce
 (Dalibor Lis)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98844 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

JPEG2000 komprese obrázků s využitím oblastí zájmu
 (Jaromír STANĚK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1fmsc3// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Zpracování dat pro zabezpečení videosekvencí pomocí MOTION JPEG2000
 (Kamil Perutka)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78407 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

Komprese JPEG obrázku\nl{}
 (Petr BOBEK)

2008, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j77rji// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Komprese a její vliv na kvalitu obrázků v patologickém atlasu
 (Jana Krištanová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lohm4/ | Aplikovaná informatika / Sociální informatika | Theses on a related topic

Návrh a implementace aritmetického kodéru pro platformu CUDA
 (Vít Rusňák)

2010, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/er3hl/ | Informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic