Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vysoce nakažlivé nemoci

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Pacient s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc a specifická bariérová péče o tohoto pacienta v podmínkách Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje
 (Šárka Hošková)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jhuqo/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Přístup sester k bariérové ošetřovatelské péči na infekčním oddělení a ostatních odděleních interního typu
 (Anna MOTLOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ljauqw// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Znalosti sester o specifických ošetřovatelských postupech spojených s infekcí způsobenou Clostridium difficile
 (Marie Svozilková)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hbqz8/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o nemocné s lues v izolačním režimu na dermatovenerologickém oddělení
 (Pavla DVOŘÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4h7sgq// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Připravenost zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje na výskyt vysoce nakažlivé nemoci Připravenost Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje na výskyt vysoce nakažlivé nemoci
 (Martin BREJCHA)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nvbwvu// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Vysoce nakažlivé nemoci v přednemocniční neodkladné péči
 (Barbora Kučerová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//yzxg7f// | Zdravotnický záchranář / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)