Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Moravské divadlo Olomouc

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Amatérské divadlo v Doloplazích
 (Pavla Zdařilová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y1lbr/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Pěšák divadla – Jiří Svoboda (Podoby profese divadelního režiséra v šedesátých letech 20. století v regionálním divadle)
 (Naďa Satková)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pz7ok/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Divadlo Dostavník Přerov a jeho muzikálová tvorba po roce 1989
 (Ondřej ŠEVČÍK)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//csfhnn// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění | Theses on a related topic

Možnosti transformace Moravského divadla Olomouc, p. o., na jinou právní formu
 (Radka Pospíšilová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/no4ed/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Divadlo v Olomouci na konci čtvrt tisíciletí své existence
 (Martin Novotný)

2014, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/s72l5/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Současná operní a operetní produkce Moravského divadla Olomouc a její publikum
 (Karel SVAČINA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//bgwl5b// | Hudební umění / Housle | Theses on a related topic

Inscenace Michaela Taranta v Moravském divadle Olomouc v letech 2010-2016
 (Michaela TSEPELEVA HORKÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cdk5h0// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Divadelní věda - Filmová věda | Theses on a related topic

Nástup normalizace a její vliv na uměleckou činnost Moravského divadla Olomouc (sezony 1966-1972)
 (Vendula VALÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zosh4y// | Humanitní studia / Uměnovědná studia - Anglická filologie | Theses on a related topic

Komparace dramaturgie Slezského divadla v Opavě a Moravského divadla Olomouc v letech 1989-2012
 (Rudolf MEDŇANSKÝ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//iazh9s// | Hudební umění / Zpěv | Theses on a related topic

Nástup normalizace a její vliv na uměleckou činnost Moravského divadla Olomouc (sezony 1966-1972)
 (Vendula VALÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zosh4y// | Humanitní studia / Uměnovědná studia - Anglická filologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)