Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Michael Tarant

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Možnosti transformace Moravského divadla Olomouc, p. o., na jinou právní formu
 (Radka Pospíšilová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/no4ed/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Divadlo v Olomouci na konci čtvrt tisíciletí své existence
 (Martin Novotný)

2014, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/s72l5/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Současná operní a operetní produkce Moravského divadla Olomouc a její publikum
 (Karel SVAČINA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//bgwl5b// | Hudební umění / Housle | Theses on a related topic

Nástup normalizace a její vliv na uměleckou činnost Moravského divadla Olomouc (sezony 1966-1972)
 (Vendula VALÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zosh4y// | Humanitní studia / Uměnovědná studia - Anglická filologie | Theses on a related topic

Inscenace Michaela Taranta v Moravském divadle Olomouc v letech 2010-2016
 (Michaela TSEPELEVA HORKÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cdk5h0// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Divadelní věda - Filmová věda | Theses on a related topic

Komparace dramaturgie Slezského divadla v Opavě a Moravského divadla Olomouc v letech 1989-2012
 (Rudolf MEDŇANSKÝ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//iazh9s// | Hudební umění / Zpěv | Theses on a related topic

Divadelní dramatická tvorba - William Shakespeare
 (Barbora Pivná)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//375jpc// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Shakespeare a jeho inspirace a inscenace na Provázku
 (Michaela Macková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s4320/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic