Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

multiplikacni efekty v kulture

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Multiplikační a daňové efekty v kultuře
 (Simona Pániková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77974 | Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika | Theses on a related topic

Multiplikační efekty v kultuře
 (Iva Kouřilová)

2007, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ey1sx/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Multiplikační efekty v kultuře
 (Lenka Pávišová)

2007, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x4hdi/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Marketingový výzkum publika kulturních produkcí v Brně a regionu. Identifikace a charakteristika publika staré hudby a jeho potenciálu v oblasti multiplikačních efektů kultury
 (Daniela Peclová)

2015, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/q9lvt/ | Hudební umění / Hudební produkce | Theses on a related topic

Divadlo v Olomouci na konci čtvrt tisíciletí své existence
 (Martin Novotný)

2014, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/s72l5/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Kulturní a kreativní průmysly Kulturní a kreativní centra v České republice Industra Brno
 (Petr Novák)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ij2f0/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Ekonomické dopady a multiplikační efekty kulturních akcí
 (Michaela Šebestová)

2013, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/mr0ks/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Vliv programu Erasmus+ na cestovní ruch v Olomouci
 (Veronika JAROŠOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//buf6de// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Multiplikační efekty divadel
 (Václav Viceník)

2010, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79841 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic