Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

transkripce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
NF-kappaB: Aktivace transkripce a interakce s mediátory transkripce
 (Kristína Jendruchová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tubnt/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Theses on a related topic

Vliv inhibitorů RNA polymerázy na průběh transkripce a funkčnost transkripčních továren
 (Viktor Lukjanov)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nlfqg/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Ruská fonetická transkripce v učebnicích pro základní školy
 (Anna Koníčková)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gphu7/ | Specializace v pedagogice / Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Strukturní studium interakcí mezi proteiny, které se účastní ukončení transkripce
 (David Zapletal)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kl0mx/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Čtyřřetězcové struktury DNA jako regulátory transkripce
 (Tereza Pavlicová)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ksxxg/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Transkripce sonáty A dur pro housle a klavír od Césara Francka pro kontrabas
 (Einars Everss)

2020, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/jkrdt/ | Hudební umění / Hra na kontrabas | Theses on a related topic

Interakce transaktivačních domén 9aaTAD s mediátory transkripce
 (Marek Havelka)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h8pl8/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Transkripce versus originální kompozice pro zobcovou flétnu v tiscích Johna Walshe
 (Anna Horníková)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pgc8b/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a provozovací praxe staré hudby | Theses on a related topic

Problematika transkripce v hudebních skladbách
 (Kateřina Šrámková)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lbbzb/ | Specializace v pedagogice / Hudební teorie a pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)