Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pracovník

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Etické problémy a dilemata sociálních pracovníků s drogově závislými
 (Martina Fousková)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13773/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Etické problémy a dilemata sociálních pracovníků v organizaci pro pěstounské rodiny
 (Hana Gorčicová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/m25y4/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Etické problémy a dilemata pracovníků Denního stacionáře AKORD pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami
 (Jana NÁVAROVÁ)

2012, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//c0am4q// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Pedagogické působení lektora a rizika a dilemata spojená s výkonem profese v multikulturním prostředí
 (Vladimíra Emma Hanková)

2018, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/frkq3/ | Specializace v pedagogice / Čeština jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Etické problémy a dilemata při práci s klientem s demencí
 (Kamila Macíčková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w391z/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Poldauf's Conception of The third syntactical plan from the point of view of Corpus Lingusitics
 (Nikol STEHLÍKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//69r637// | Filologie / Anglická filologie | Theses on a related topic

Sociální postoje budoucích sociálních pracovníků k různým typům klientů
 (Markéta BIELESZOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3afosu// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Dilemata pracovníků rané péče
 (Petra Seidlová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mvkso/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Dilemata v kultuře organizace pomáhající tělesně postiženým osobám a jejich vliv na pracovníky
 (Iva Kaňoková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tj7zw/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Přístup k práci s klienty ve vybrané organizaci - neboli sociální pracovník v roli úředníka
 (Zuzana Ledesmová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d9rsp/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic