Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Frazeologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Korpus jako zdroj dat pro optimalizaci automatické morfologické analýzy
 (Daniela Ryšavá)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hc7mh/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Korpus a jmenný rod ve výuce češtiny jako cizího jazyka
 (Barbora Kočařová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fvi7f/ | Humanitní studia / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Korpus jako zdroj dat systémového popisu české konjugace při výuce češtiny jako cizího jazyka
 (Pavlína Vališová)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v98z0/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Významové shody a rozdíly adjektiv na -ní a -ný (korpus a slovníky)
 (Kateřina Najbrtová)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/voz4h/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Frazémy s komponentem "zub" v Českém národním korpusu
 (Veronika ČÁPOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5i8oim// | Učitelství pro střední školy / Uč. Čj a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující | Theses on a related topic

Frazémy s komponentem "zub" v Českém národním korpusu
 (Veronika ČÁPOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5i8oim// | Učitelství pro střední školy / Uč. Čj a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující | Theses on a related topic

Morfologicko-syntaktická analýza idiomů chengyu obsahujících číslovky
 (Kateřina SCHIELOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3t0ap9// | Filologie / Čínská filologie | Theses on a related topic