Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

housle

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Francesco S.Geminiani - The Art of Playing on the Violin
 (Martina Štillerová)

2011, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/6779 | Hudební umění / Housle | Theses on a related topic

Psychologický přístup učitele k žákům zá kladních uměleckých škol při výuce hry na housle
 (Barbora Tichá)

2015, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8657 | Hudební umění / Housle | Theses on a related topic