Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

krajina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Realizace územního systému ekologické stability a dopravní infrastruktura
 (Tereza Křepelková)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lpdf5/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Analýza nákladů na realizaci Územního systému ekologické stability ve vybrané obci
 (Marie Horáková)

2011, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vsw43/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Územní plán obce z pohledu ekologické ekonomie
 (Břetislav POKORNÝ)

2020, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4cj1nt// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Zhodnocení územního systému ekologické stability ve zvoleném povodí a návrh jeho doplnění
 (Martin BERKA)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5uffvl// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Zhodnocení územního systému ekologické stability ve vybrané lokalitě a návrh doplnění
 (Michaela TOMANOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5rkpke// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Theses on a related topic

Povědomí o územním systému ekologické stability na vybraném území boskovického regionu
 (Lucie Štulpová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//l4dhk0// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Theses on a related topic

Role územních systémů ekologické stability v územním plánování
 (Petr Sedláček)

2006, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zb8kd/ | Humanitní environmentalistika (tříleté) / Humanitní environmentalistika | Theses on a related topic

Možnosti a limity územního systému ekologické stability na území města Brna
 (Eva Holcnerová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ijgd9/ | Humanitní studia / Environmentální studia | Theses on a related topic

Návrh na doplnění územního systému ekologické stability ve vybraném území
 (Anežka VACÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5pwjgf// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Vymezení kostry ekologické stability krajiny v okolí obce Kojetín
 (Kristýna Moravčíková)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1dysnx// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářské realizace | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)