Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

BRCA1

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Aplikace kvantitativní obrazové analýzy pro studium buněčné odpovědi na DNA poškození
 (Eva VESELÁ)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xz4w01// | Lékařská genetika / | Theses on a related topic

Úloha proteinu Oct4 v odpovědi na poškození DNA u embryonálních kmenových buněk
 (Tereza Hrušková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/spj9n/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Odpověď na poškození DNA v BRCA1 deficientních buněčných liniích
 (Tereza BUCHTOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hs15z3// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Vliv těžkých kovů na sekvenčně specifickou vazbu proteinů p63 a p73 k DNA
 (Alena Pastuchová)

2017, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/md5w4/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Inhibice signálních drah odpovědi buněk na poškození DNA jako možnost léčby rakoviny
 (Petra KREMSEROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a9a2a7// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Testování ofatumumabu na buňkách chronické lymfocytární leukémie (CLL) s defektem v genech TP53 a ATM
 (Martin Šrámek)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aetvd/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Studium interakce benzo[c]fenantridinových alkaloidů s nekanonickými strukturami DNA
 (Petra Jarošová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8blq/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Odpověď na poškození DNA v BRCA1 deficientních buněčných liniích
 (Tereza BUCHTOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hs15z3// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Teoretické studium interakce derivátů helicenu s DNA
 (Jiří KUBELKA)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//poh65s// | Chemie / | Theses on a related topic

Role SMC5/6 komplexu v opravách poškození DNA u Arabidopsis thaliana
 (David ŠIMEK)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//irpagv// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)