Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Buněčný cyklus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Chemosenzitivizace lymfoidních buněk s defekty v genu TP53 prostřednictvím inhibice proteinu Chk1
 (Jana Zemanová)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wlkex/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Studium reaktivace vybraných p53 mutantů u B-buněčných nádorových linií
 (Zuzana Jašková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nvpu4/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Indukce buněčné smrti u nádorových buněk s inaktivovaným antionkogenem p53
 (Soňa Čejková)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yq1om/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Vývoj strategií pro cílenou eliminaci buněk CLL s mutacemi v genu TP53
 (Miroslav Boudný)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kpnq9/ | Onkologie a hematologie / Experimentální onkologie a nádorová biologie | Theses on a related topic