Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

neuronové sítě

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Application of Artificial Intelligence Techniques in Credit Risk
 (Martin Rýpar)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74221 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Credit Scoring Using Ensemble Machine Learning Methods
 (Jan Helcl)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74900 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Kreditní hodnocení s použitím sociálních médií
 (Daniel Vargai)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gg3fz/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Rating Prediction Using Neural Networks
 (Lucie Chytilová)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96711 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Strojové učení v počítačové grafice
 (Adam Ouhrabka)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11139 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Strojové učení s využitím metody transfer learning
 (Jan Štol)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6107 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Strojové učení a Datamining
 (Patrik Drhlík)

2015, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//pwwrh6// | Elektrotechnika a informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Vývoj automatických obchodních systémů s využitím strojového učení
 (Jakub Ryšavý)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qqp2w/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Vizualizace učení neuronové sítě
 (Michal RATAJSKÝ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7wrio0// | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Strojové učení
 (Martin Konvička)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10437 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)