Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fuzzy logic

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Evaluace výsledků vybraných prostorových analýz při využití fuzzy teorie množin a fuzzy logiky
 (Lenka PACLÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ftw0p0// | Geografie / Geoinformatika a geografie | Theses on a related topic

Návrh a realizace fuzzy regulátoru pro řízení inverzního kyvadla.
 (Pavel Malý)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2mivma// | Informační technologie / Řízení procesů | Theses on a related topic

Zobecněné intermediální kvantifikátory a jejich sylogismy v přirozené fuzzy logice
 (Veronika ČERVEŇOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//jpxksn// | Aplikovaná matematika / | Theses on a related topic

Cardinalities of Fuzzy Sets and Fuzzy QuantiŻers over Residuated Lattices
 (Michal HOLČAPEK)

2006, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//7jlaqv// | Aplikovaná matematika / | Theses on a related topic

Teorie fuzzy modelů a jejich využití a interpretace pro rozvoj cykloturistiky v Jihomoravském kraji
 (Pavel Kolisko)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qi8e0/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Theses on a related topic

Využití fuzzy logiky v systému Balanced Scorecard
 (Stanislav Mašek)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//9w8zb4// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Využití aparátu teorie fuzzy množin v pojišťovnictví
 (Ivana PAVLŮ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0s291m// | Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii | Theses on a related topic

Metody fuzzy řízení
 (Jiří Valach)

2020, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4nwzvu// | Inženýrská informatika / Automatizace řízení a informatika | Theses on a related topic

Porovnání metod fuzzy modelování v rozhodovacím procesu pomocí softwaru LFLC
 (Daniela EINŠPIGLOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7jcjkp// | Aplikovaná matematika / | Theses on a related topic

Metody fuzzy řízení
 (Jiří Valach)

2020, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4nwzvu// | Inženýrská informatika / Automatizace řízení a informatika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)