Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Odsun

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Odsun sudetských Němců a osidlování poválečného pohraničí v české próze
 (Pavla Kůrková)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rh3vw/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Odsun sudetských Němců a osidlování poválečného pohraničí v české próze
 (Pavla Kůrková)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rh3vw/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Tematizace odsunu v současné české próze
 (Jan KRLÍN)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s9kljd// | Filologie / Bohemistika | Theses on a related topic