Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Dobrovolnictví

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Sociálně znevýhodněné prostředí a počáteční vzdělávání dítěte
 (Pavla Strýčková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nf0ve/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Komunikační kompetence dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
 (Jana Hlavínková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fjnx5/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Názory rodičů ze sociálně znevýhodněného prostředí na rozvoj komunikačních kompetencí dítěte
 (Pavlína Klapušová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vp57n/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vývoj komunikačních dovedností u dětí raného věku ze sociálně znevýhodněného prostředí
 (Vladimíra Ševelová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yvvj3/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Základní školy s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a na romské žáky
 (Rostislav Maršálek)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l3jcg/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Analýza školní zralosti u dětí předškolního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí
 (Zuzana Filípková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o65ue/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Zkušenost začínajících pracovníků se skupinami dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí
 (Ivana Greplová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s604n/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Sociálně aktivizační služby
 (Radmila Větrovcová)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//cyndhf// | 75-32-N / 01 Sociální práce | Theses on a related topic

Sociálně patologické jevy ve školství se zaměřením na záškoláctví u žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
 (Pavlína Tuháčková)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//lobm9h// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Analysis of the marketing activities of the INEX-SDA non-profit organization
 (Michaela Zusková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52296 | Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)