Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vztah

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Vliv organizační kultury na motivaci členů neziskové organizace
 (Michaela Šišková)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r8kwv/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Činnost neziskové organizace a sociální marketing
 (Roman Kadlec)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/uc81e/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Organizační audit neziskové organizace
 (Martin Dostal)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/srxpa/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Organizační kultura podporující rozvoj organizace
 (Ondřej Pilný)

2013, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t85i7/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Založení a provozování neziskové organizace občanským sdružením
 (Renata Štěpánková)

2012, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/b4bys/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Analýza organizační kultury neziskové organizace v sociální sféře
 (Martina VLAHÁČOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zb7ueq// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Řízení nestátní neziskové organizace Charity Hranice s uplatněním řídících procesů
 (Jana Jagošová)

2011, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/flkm1/ | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací | Theses on a related topic

Pomáhající profese a stres na pracovišti
 (Veronika KUŤKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wr5u5q// | Vychovatelství / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Spiritualita a religiozita studentů pomáhajících profesí (v kulturách s křesťanskou a buddhistickou tradicí)
 (Blanka ŠVEHLOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ov1iug// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků
 (Marta Fialová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s34i5/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)