Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Putting ‘Bologna to work’. The influence of the Bologna process on the employability of higher education graduates
 (Margot Koenders)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fgjpr/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropské vládnutí | Theses on a related topic

Role speciálního pedagoga v procesu psychomotorického rozvoje dítěte s mentálním postižením v předškolním věku
 (Eva Adamcová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xubmo/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Osobnost sociálního pedagoga Janusze Korczaka v pedagogice a v literatuře
 (Ivana Plšková)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x5rwyh// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Pozice a činnost sociálního pedagoga na ZŠ Staňkova v Brně
 (Jana Böhmová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wzve4/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Cesta ke kořenům aneb tvorba rodokmenu jako intervenčního nástroje v rukou sociálního pedagoga
 (Eliška Nováková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wk25o/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Sociální pedagogika v konceptu mezinárodní třídy na University College Lillebælt v Dánsku
 (Barbora Němcová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j10m0/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Uplatnění sociálního pracovníka a sociálního pedagoga v neziskové organizaci Duševní zdraví
 (Klára Zbružová)

2017, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vztm8n// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Možnosti uplatnění sociálního pedagoga v sociálních pobytových službách
 (Radek STŘELKA)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//acmese// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Kompetence sociálního pedagoga v teorii a praxi
 (Veronika WRÓBELOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nlppnn// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Kompetence sociálního pedagoga v teorii a praxi
 (Veronika WRÓBELOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//81zpsb// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)