Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

centrum dennich sluzeb

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Aktivní stárnutí v centru denních služeb se zaměřením na centrum denních služeb v Kojetíně
 (Žaneta KAPOUNOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x98f2p// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Možnosti aktivizace seniorů s Alzheimerovou chorobou se zaměřením na Centrum denních služeb v Olomouci.
 (Karolína HEMZALOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//g3cyaz// | Humanitní studia / Sociologie - Andragogika | Theses on a related topic

Návrh projektu sociálního podniku pro osoby s tělesným postižením při centru denních služeb KŘIŽOVATKA handicap centrum Pardubice.
 (Lucie ANTALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mux31c// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Projevy potřeby moci u tělesně postižené osoby v Centru denních služeb
 (Martina Suková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zaxs9/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Postupy a nástroje pro individuální plánování podpory s klienty s těžkým postižením v centru denních služeb
 (Klára Sodomková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dd2mc/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Za jeden provaz - Spolupráce studentů gymnázia a uživatelů centra denních služeb
 (Kateřina Smrčková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zr8pl/ | Matematika / Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Centrum denních služeb jako nástroj pomoci seniorům při zvládání krizové životní situace
 (Jitka TESAŘOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//w2fblm// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Možnosti aktivizace seniorů v centrech denních služeb
 (Jana TICHÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q0q6mk// | Vychovatelství / | Theses on a related topic

Rozvoj jedince s mentální retardací v Centru denních služeb Emanuel
 (Veronika POSPÍŠILOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1gz95a// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sociální pracovníci Centra denních služeb v Litoměřicích a jejich postoje k práci s klienty
 (Eliška NOVÁKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//woq76j// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence + 2 sp. | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)