Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vztah mezi pracovnikem a klientem

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Pracovníci a klienti probační a mediační služby mezi pomocí a kontrolou
 (Michaela Žitňáková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ltg59/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Utváření vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
 (Barbora Krupicová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ugtxl/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Hranice vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem se schizofrenií
 (Kateřina Kiglerová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xqvjg/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Ne/profesionální vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem s diagnózou schizofrenie
 (Lucie Štefánková)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zlq9m/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Profesionální, lidský a smluvní vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem.
 (Ludmila MEDKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xvpgmw// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Hranice vztahu mezi sociálním pracovníkem a klienty v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
 (Kateřina Malinová)

2019, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11044 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Lidská důstojnost jako základ vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem
 (Jana BLÁHOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//44f83s// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Hranice ve vztahu mezi pomáhajícími pracovníky a klienty v sociálních službách pro seniory
 (Zuzana Hartmanová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wqydr/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vztah terénních sociálních pracovníků a uživatelů drog
 (Iveta Lošťáková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zbmex/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Důležité charakteristiky odborných pracovníků terapeutické komunity pro drogově závislé z hlediska vztahu mezi nimi a klienty
 (Petra Stromská)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fwboc/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)