Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

intron

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Patogenní sekvenční varianty lidského genomu lokalizované hluboko v intronových oblastech
 (Miroslava Hliboká)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ejy4a/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Patogenní sekvenční varianty lidského genomu lokalizované hluboko v intronových oblastech
 (Miroslava Hliboká)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ejy4a/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Patogenní sekvenční varianty lidského genomu lokalizované hluboko v intronových oblastech
 (Miroslava Hliboká)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ejy4a/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Patogenní sekvenční varianty lidského genomu lokalizované hluboko v intronových oblastech
 (Miroslava Hliboká)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ejy4a/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Detekce vazeb proteinových faktorů regulujících sestřih na pre-mRNA a jejich změn v závislosti na vybraných lidských patologických mutacích
 (Tatiana Kováčová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rki6i/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Poruchy sestřihu pre-mRNA vyvolané mutacemi (přídatných) regulačních elementů sestřihu v kontextu lidských dědičných onemocnění
 (Michal Kramárek)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vqnrx/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Funkční důsledky mutace v genu KCNQ1
 (Lucie Šedová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kev6g/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

NRAS mutace u pacientů s akutní myeloidní leukémií
 (Dagmar Al Tukmachi)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/my7f1/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Tzv. „founder“ mutace u arytmogenních syndromů
 (Júlia Šatková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t861o/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)