Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Projekt

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)
Tepelně technické posouzení částí budovy
 (Miroslav Růžička)

2022, Bakalářská práce, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

https://is.vstecb.cz/th/y9oln/ | Pozemní stavby / Pozemní stavby - kombinovaná forma | Theses on a related topic

Tepelně technické posouzení a technologický postup prací jednoplášťové nevětrané ploché střechy
 (Vít Menšík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110280 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Theses on a related topic

Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí
 (Jaroslav Paďouk)

2016, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//ow5cvy// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Tepelně technické posouzení skladby vegetační střechy s vlivem vlhkosti
 (Michal Majsniar)

2017, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//ubaoae// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Tepelně technické posouzení skladby vegetační střechy s vlivem vlhkosti
 (Michal Majsniar)

2017, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//y8veke// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Vliv tloušťky tepelné izolace spodní stavby panelových bytových domů na tepelné a vlhkostní vlastnosti dílčích obvodových konstrukcí
 (Barbora Strnadlová)

2017, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133124 | Stavební inženýrství / Teorie konstrukcí | Theses on a related topic

Studie využití ploché střechy včetně multikriteriálního posouzení a vyhodnocení navržených variant
 (Ondřej Kouba)

2022, Bakalářská práce, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

https://is.vstecb.cz/th/d6ubi/ | Pozemní stavby / | Theses on a related topic

Technologie variantního provedení obvodového pláště železobetonového skeletu včetně vyhodnocení zadaných kriterií (časové, finanční, tepelně technické)
 (Jaroslav Foukal)

2012, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95961 | Stavební inženýrství / Provádění staveb | Theses on a related topic

Rodinný dům – Podlahové vytápění, tepelné čerpadlo
 (Adam Holeňa)

2020, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140945 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Vyhodnocení tepelně technických a energetických vlastností bytového objektu před a po zateplení včetně cen a nákladů.
 (Daniel Siuda)

2015, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110272 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)