Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

agroturistika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analýza citlivosti daňových příjmů ČR na změny tempa HDP 2008 - 2014
 (Tomáš Novák)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/s808y/ | Ekonomika a management / Finance - blok A | Theses on a related topic

Analýza citlivosti pro Markowitzův model portfolia
 (Tadeáš Sommer)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70758 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Analýza citlivosti v úlohách VLP
 (Klára Kubcová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79926 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Synthesis of immunofluoescent probes and affinity surfaces for selective and sensitive analysis of biologically important molecules
 (Marcela Lišková)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cckrp/ | Chemie (čtyřleté) / Organická chemie | Theses on a related topic

Analýza citlivosti a nejistot v environmentálních distribučních modelech polutantů s využitím moderních IT
 (Jaroslav Urbánek)

2008, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hfrly/ | Informatika / | Theses on a related topic

Paralelizace nástroje pro počítačovou podporu analýzy citlivosti~modelů
 (David Müller)

2016, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//5jd5f4// | Elektrotechnika a informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Diverzifikace podnikatelské činnosti rodinné farmy s možností využití dotací ze zdrojů EU
 (Eliška Šperková)

2018, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8xr3j3/zaverecna_prace.pdf/ | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic