Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

generativity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Mezigenerační přenos generativity
 (Lenka Gollová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jst1n/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Souvislosti generativity a silných stránek charakteru ve střední dospělosti
 (Barbora Grmolcová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bppia/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Souvislosti generativity a silných stránek charakteru u seniorů
 (Klára Valentová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dxc32/ | Psychologie / | Theses on a related topic

The Self-directed Learning of Older Adults in Generativity-based Contexts
 (Salomeja SATIENE)

2021, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ymlka1// | Education / | Theses on a related topic

Generativita v mladé dospělosti v kontextu osobnostních rysů
 (Jaroslav Král)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qd140/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Generativita u ľudí venujúcich sa dobrovoľníckej činnosti
 (Lenka Oppová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sjk15/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Generativita v mladé dospělosti v kontextu hédonického a eudaimonického pojetí osobní pohody
 (Šárka Strýčková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f924u/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Generativita v kontextu pracovní a manželské spokojenosti ve střední dospělosti
 (Ester Detáryová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tb8pl/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Generativita a silné stránky charakteru
 (Andrej Naščák)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/adyuc/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)