Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

python

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Automatické zhodnotenie štýlu kódu pre jazyk Python
 (Peter Baltazarovič)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zqzjt/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Sémantický přístup k vědeckým teoriím a jejich modelování pomocí jazyka Python
 (Jaroslav Růžička)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ocrth/ | Filozofie (čtyřleté) / Teorie a dějiny vědy | Theses on a related topic

Jazyk Python jako skriptovací jazyk pro Blender
 (Ondřej Kraus)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//wiyut8// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Metody automatického testování v jazyce Python
 (Róbert Kuska)

2013, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/stsna/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Výuka programování v jazyce Python pro střední školy
 (Hana Horáčková)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ljzfh/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství výpočetní techniky pro střední školy | Theses on a related topic

Python modul pro rychlé zjišťování informací o síťových zařízeních
 (Lukáš Mázl)

2021, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//bact38// | Elektrotechnika a informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Počítačová hra pro vstupní kurzy programování v jazyku Python
 (Daniel Hrebeň)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76860 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Tvorba elektronického výukového kurzu se zaměřením na vývoj Android aplikací v jazyce Python
 (Martin HOFMAN)

2019, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ctgiqi// | Učitelství pro základní školy / INF-Te | Theses on a related topic

Základy jazyka Python s příklady jeho aplikací ve fyzice
 (Tomáš LUKSCH)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z0jmvp// | Učitelství pro základní školy / Fyn-Inn | Theses on a related topic

Webová aplikace pro studium jazyka Python a frameworku Django
 (Denis Dagidir)

2021, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bmgi3e// | Inženýrská informatika / Automatizace řízení a informatika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)