Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Léčiva

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 40 theses)
Pomůcky pro osoby se sluchovým postižením se zaměřením na komunikaci
 (Julie Pecháčková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vscrs/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití optických a kompenzačních pomůcek pro slabozraké a nevidomé, náplň činnosti center pro zrakové postižené a nevidomé
 (Magdaléna Furdeková)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pkpfy/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Theses on a related topic

Tvorba učebních a kompenzačních pomůcek pro 2.stupeň ZŠ
 (Vojtěch Jašíček)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b40un/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Zajišťování prostředků na pořízení kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením
 (Jana Nerudová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jv1t4/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením a specifika jejich dostupnosti
 (Veronika BRTNÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//aedunh// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Výroba sportovně kompenzační pomůcky pro výuku inline bruslení u jedinců s mozkovou obrnou
 (Karolína VESELKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bx0an4// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Technické kompenzační pomůcky pro děti předškolního věku se sluchovým postižením
 (Tereza PIVOŇKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//iy1c80// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Portréty Viléma a Petra Voka z Rožmberka jako kompenzační pomůcky pro zrakově znevýhodněné
 (Pavel SMRŽ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//08yi3p// | Specializace v pedagogice / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) | Theses on a related topic

Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením a jejich využití při výchově a vzdělávání
 (Jana Koucká)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//u8hpck// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením a jejich využití při rehabilitaci
 (Irena Marešová)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//bk9pwo// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 40 theses)