Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

karvinske souvrstvi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Geologická charakteristika sedlových vrstev (karvinské souvrství, hornoslezská pánev)
 (Daniela LIČMANOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//w66znp// | Geologie / Environmentální geologie | Theses on a related topic

Mineralogické studium granátů z vrtu Cr-22-180 v sedlových vrstvách karvinského souvrství uhelného dolu Důlní závod 1, lokalita ČSA. (OKD)
 (Kamil Sobek)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cpvjc/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Tonstein sloje 560 sedlových vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
 (Štefan Beliš)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108099 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Modelování vývoje pánevní výplně na příkladech sedimentárních pánví podél východního okraje Českého masívu
 (Marek Goldbach)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qc64d/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Theses on a related topic

Historie těžby uhlí v české části hornoslezské pánve
 (Nikol Grandettiová)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92810 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Hranice paralického a kontinentálního vývoje v hornoslezské pánvi a její geologické souvislosti.
 (Jiří Wlosok)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137516 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Nástin geologického vývoje sedlových vrstev v české části hornoslezské pánve
 (Pavla Gabrhelová)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92832 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Některé otázky geologického vývoje svrchních hrušovských vrstev v české části hornoslezské pánve
 (Luboš Beneš)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86158 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Pelokarbonátový horizont nad slojí 723 ve svrchních sušských vrstvách české části hornoslezské pánve
 (Pavla Gabrhelová)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103052 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic