Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sloj prokop

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Hranice paralického a kontinentálního vývoje v hornoslezské pánvi a její geologické souvislosti.
 (Jiří Wlosok)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137516 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Uzavírání černouhelných dolů z pohledu následné těžby hořlavého zemního plynu
 (Miroslav Pivko)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97722 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Matematické modelování v systému protiotřesové prevence.
 (Rudolf Procházka)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106244 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Theses on a related topic