Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Osobnostní charakteristiky rizikových řidičů z pohledu genderu
 (Kristýna Faltová)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rpo6x/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Osobnostní charakteristiky tanečníků
 (Iva ŠEBKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xab8rq// | Psychologie / | Theses on a related topic

Vybrané osobnostní charakteristiky dárců krve
 (Kateřina MINKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//951ehd// | Psychologie / | Theses on a related topic

Genderové kategorie a jejich souvislost s osobnostními charakteristikami: analýza fiktivní žádosti o zaměstnání
 (Eva Kašpárková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/txof1/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Maskulinita a feminita a prožívání zátěže
 (Jana MATOCHOVÁ)

2011, Disertační práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//2c6lbo// | Sociální politika a sociální práce / Sociální poradenství a management sociálních služeb | Theses on a related topic

Maskulinita, konflikt genderových rolí a spokojenost v partnerských vztazích u mužů
 (Nikola BOSOKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ygxlgy// | Psychologie / | Theses on a related topic

Gender, maskulinita a feminita
 (Markéta HANIČÁKOVÁ)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//o1yh34// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením | Theses on a related topic

Maskulinita a feminita a prožívání zátěže
 (Jana MATOCHOVÁ)

2011, Disertační práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//2c6lbo// | Sociální politika a sociální práce / Sociální poradenství a management sociálních služeb | Theses on a related topic

Zvládání zátěže u feminní a maskulinní dospělé populace
 (Lenka BITOMSKÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3enn4o// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením | Theses on a related topic

Stres v učitelské profesi aneb stres z pohledu budoucích učitelů
 (Eva Jannová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lpgw3/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)