Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Multikulturní výchova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Vzdělávání žáka s ADHD a SPU na ZŠ a na víceletém gymnáziu s uměleckým zaměřením
 (Pavla Burešová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ctr65/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Přístupy k žákům s lehkým mentálním postižením a přidruženým syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou
 (Nikola Suchánková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/obrfz/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Analýza podmínek vzdělávání žáka s PAS a s komorbidními poruchami na 2. stupni běžné základní školy
 (Markéta Krčmářová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pkncn/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Analýza vzdělávání žáků s mentálním postižením se zaměřením na využití Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování u žáků s Downovým syndromem
 (Kateřina Jiskrová)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kru19/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Theses on a related topic

Vzdělávání žáků s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou
 (Ivana Tesařová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c28j6/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Práce asistenta pedagoga na prvním stupni ZŠ s žákem s Aspergerovým syndromem
 (Eva Matyášová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/duxsl/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Profesní orientace žáků s lehkou mentální retardací s využitím multimediálních výukových opor
 (Martin Dosedla)

2013, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r05rj/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Využití Integrované tematické výuky v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením
 (Jana Zelená)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uulmb/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Spolupráce rodiny a školy u integrovaných dětí s mentálním postižením
 (Jana Dolníčková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kxj68/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Využití arteterapie při práci s dětmi s mentálním postižením předškolního věku
 (Lada Pavlíčková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ibis3/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)